Home

 

MIJN NIEUWE WEBSITE IS NU ONLINE !
DIE VIND JE HIER

 

Ik ben Hetty Oostijen. senior (team)coach en dialoogbegeleider

 

Ik bied een vrijplaats bij verandering, groei en ontwikkeling voor mensen, teams, organisaties.
De noodzaak om te veranderen dient zich meestal vanzelf aan. Doordat dingen niet meer lukken. Problemen blijven terugkomen. De energie is op en het elan verdwijnt. Spanningen gaan oplopen.

 

Of er is een verlangen naar iets beters. Voor jezelf, voor je team, voor je organisatie

 

En dan kan coaching, teamcoaching of dialoog helpen. Energie gaat stromen, knopen worden doorzien, nieuwe richtingen ingeslagen. Vanuit ieders eigenheid en vertrouwen ontstaan nieuwe mogelijkheden en komt de de frisse stroom weer op gang. En krijgt samenwerking vleugels.

 

 

De programma’s die ik ontwikkel bieden een vrijplaats voor ontwikkeling en verandering. Ze zijn op maat en in afstemming ontwikkeld, tegelijkertijd veilig en uitdagend om stappen te zetten.

 

 

Ik richt me met name op drie aspecten die teams en mensen laat schitteren en stap voor stap realiseren wat werkelijk belangrijk voor ze is.

 

Persoonlijke (bewustzijns)ontwikkeling.
Je leert om meer en meer jouw eigenheid en je innerlijke wijsheid aan te boren. Net als kennis en ervaring die je allang hebt, maar nog niet weet te gebruiken in je leven en werk.
Je leert steeds meer herkennen en begrijpen vanuit welke waarden jij werkt en je leert die realiseren. Je krijgt zicht op ( beperkende) beelden over jezelf en de wereld en hoe die invloed uitoefenen op je leven en je werk. Dat proces naar inzicht en bewustzijn en de praktische keuzes die je van daaruit maakt, brengen je meer geluk, voldoening en succes. Persoonlijk en als team.

 

Inclusiviteit:  jij bent wie jij bent en de ander is wie ze is.
Met alles erop en eraan. Maar hoe ga je daarmee om? Dat vraagt .empathie, openheid, acceptatie en respect. Maar ook lef en vertrouwen.
Het levert heel veel op: Je levert jouw unieke bijdrage in je werk en leven.

 

Dialoog
De manier waarop mensen in contact zijn met elkaar heeft beslissende invloed op de kwaliteit van gesprekken en besluiten. Maar ook hoe mensen verantwoordelijkheid nemen.
Met dialoog kan aan de orde komen wat leeft en wat van belang is. In alle openheid. Ook de onderstroom, de moeilijke kwesties. Daardoor groeit betrokkenheid, vertrouwen, collectief denken en de kwaliteit van samenwerking.

 

 

Ik vind het fantastisch om nu met mensen in organisaties te kunnen werken.
Zij zoeken al werkend hun weg in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo opvolgen. Dat vraagt veel bewuste aandacht van mensen en van organisaties.
Ik geloof dat organisaties die een context creëren waarin ruimte is voor ieders eigenheid en openheid in communicatie zich toerusten om complexe problemen en veranderingen beter het hoofd te bieden.

 

Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vanuit dat perspectief werk ik. Vanuit respect schenk ik aandacht aan alles wat aan de orde is, zowel aan de oppervlakte als in de diepere lagen. Daarmee verandert er echt iets!

 

Teams ondersteun ik om problemen op te lossen in de samenwerking waar ze zelf niet meer uit komen. Ik help om een meer dialogisch werkklimaat te creëren waarin ruimte is voor eigenheid van mensen en tegelijkertijd effectief wordt samengewerkt, ook onder druk en als het moeilijk wordt. Op weg naar vruchtbare resultaten.

 

Managers ondersteun ik bij hun vraagstukken als teamleider. Positionering, eigenheid als teamleider, omgaan met verschillende belangen, communicatie met teamleden, ook over moeilijke kwesties. Zodat je vanuit vertrouwen en visie je team ondersteunt.

 

Professionals ondersteun ik met vragen rondom ontwikkeling en verandering. Ik help ze om hun mogelijkheden te ontwikkelen en te verwezenlijken in je werk. Zichtbaar te zijn. Zodat je in je werk tot je recht komt en de bijdrage kan leveren die voor jou en je organisatie van waarde is.

 

Op elke plek in de organisatie maak ik dialoog mogelijk. In dialoog kunnen alle kwesties die er toe doen worden besproken, vanuit respect voor verschillen in mensen, perspectieven en belangen..

 

 

cropped-Fotolia_41315602_S-11.jpg

 

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor dialoog en coaching voor jou of je team? Ik vertel er graag over. Bel of mail me.

Mijn aanbod bestaat uit dialoog, coaching en workshops.

 

Mensen en teams die zijn toegewijd aan iets dat henzelf overstijgt kunnen veel meer bereiken dan ze ooit hadden gedacht. (vrij naar Simon Sinek)