Over dialoog

 

Mensen komen tot oplossingen en ideeën als er rust en ruimte ontstaat in gesprekken en in zichzelf.

 

 

Speech bubbles on white background

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dialoog?

 

 

 • Door dialoog verbetert de kwaliteit van gesprekken. Er is ruimte om te zeggen wat belangrijk voor je is en er wordt open en met respect naar elkaar geluisterd. Onderling vertrouwen groeit. Er ontstaan openhartige gesprekken.
 • In dialoog is gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • In dialoog is ruimte voor eigenheid en onderlinge verschillen. Open luisteren naar elkaar vraagt dat je bereid bent je eigen standpunt te verlaten om je te verdiepen in dat van de ander. Niet eenvoudig, vooral als je belangen groot zijn en je emoties hoog oplopen. Wel de moeite waard want het levert veel op: wederzijds begrip, minder gedoe en frustratie, meer creatieve mogelijkheden en oplossingen.
 • Dialoog maakt ruimte. Zodat er als vanzelf zicht komt op belemmeringen en mogelijkheden.
 • Allerlei ogenschijnlijk onverenigbare belangen en waarden kunnen samen gaan. Waardevolle resultaten bereiken en tegelijkertijd  respectvolle communicatie, waarin mensen zich gezien voelen De tijd nemen om met elkaar in dialoog te gaan en tegelijkertijd besluiten kunnen nemen die van belang zijn.  Werken aan teamdoelen en tegelijkertijd individuele doelen bereiken.


Wat is dialoog? 

“Met een spreeksymbool was het ineens veel gemakkelijker naar elkaar te luisteren.”

“Ik voelde in dialoog de rust om eerst na te denken over wat ik nou willen zeggen”

“Verbazingwekkend hoe snel we de diepte in gingen!”

Dialoog is een krachtige manier van communicatie die vele vormen kent maar in essentie een open gesprek is waarin respect is voor ieders eigenheid en mensen met elkaar spreken over wat voor hen van belang is.

De primaire vorm van dialoog is de cirkel. Je zou kunnen zeggen dat in de cirkel alles wat er is zichtbaar kan worden. Iedereen ziet elkaar en er wordt met elkaar gesproken op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

 

 Wanneer dialoog?

 • Dialoog draagt bij als je met elkaar spreekt over zaken die er echt toe doen.
 • Wanneer talent en denkkracht ongebruikt blijft .
 • In situaties waarin het belangrijk is om iedereen te horen en alle informatie die er is ook beschikbaar komt.
 • Als er tijd en rust nodig is om tot een goed besluit te komen.
 • Als de belangen groot zijn.
 • Als emoties het gesprek moeilijk maken.
 • Als meer verbinding en betere samenwerking nodig is..

Op verschillende manieren kan ik je helpen om met dialoog je team te laten schitteren. Kijk bij Programma of  Mijn diensten of vind mij op op de site van Train je Team teambuilding