Reacties van klanten

Als coach:

 

Ik ben nogal van de inhoud. In gesprekken en overleg was ik gewend om enkel aan de inhoud van de boodschap te denken. Dat ging redelijk vaak goed, maar ook af en toe heel erg fout. Allebei ben je snel geneigd te denken: “wat een moeilijk mens heb ik tegenover me, die luistert niet naar wat ik zeg.”

Hetty kan kraakhelder uitleggen dat mensen op verschillende manieren in gesprek zijn en dat de goede connectie afhangt van of je begrijpt met welke intentie de ander het gesprek voert. Dit vergt luisteren op een andere golflengte dan ik gewend was.Hetty heeft me geholpen te focussen op het doel van de communicatie, voor alle betrokkenen. Dit heeft geweldig veel verschil gemaakt in de effectiviteit van mijn communicatie op mijn werk.

Hetty’s stijl is rustig, bevestigend en duidelijk. En ze veegt overbodige zelfkritiek direct van tafel. Haar nadruk op wat je al hebt bereikt en wat juist heel goed gaat, maakt coaching van Hetty een groeiproces en nooit een snoeiproces.

HR professional in internationaal bedrijf

 

 Ruim 18 jaar werk ik met plezier bij de Rijksoverheid. De laatste drie jaar ligt het zwaartepunt van mijn functie primair op het coördineren van een team professionals op het terrein van financiële en bestuurlijke processen. Hier worden andere vaardigheden van me gevraagd dan ik gewend was als expert op dossierinhoud.
De balans vinden en houden tussen het zelf (blijven) doen en richting geven aan team is voor mij een uitdaging gebleken.
Door middel van bewustwording en analyse van mijn primaire reacties heeft Hetty mij handvatten aangereikt hoe ik regie kan nemen. Hierdoor ben ik beter in staat helder lijnen uit te zetten, mijn grenzen aan te geven en niet onbelangrijk om energie aan het team te geven.
Niet alleen op mijn werk heeft dat positieve gevolgen, maar ook privé heb ik daar profijt van.
coördinator bij concerncontrol van een departement.

 

Na een – gelukkig korte – periode van pas op de plaats startte ik mijn coachingstraject bij Hetty. Mijn uitdaging was om meer en ten volle in mijn huidige managementrol te gaan staan, en niet de handrem erop te houden. Hetty werkt vanuit intuïtie en zo kwam ons contact ook tot stand: na een verkennend gesprek over een mogelijk teamtraject, kwam Hetty zelf een tijd later op de lijn omdat zij het gevoel had iets voor mij in mijn rol te kunnen betekenen. Dit kwam voor mij op het goede moment en na de intake wist ik zeker dat ik het traject wilde aangaan. Het plezierige vind ik dat er geen vooropgesteld plan lag voor de sessies: Hetty werkt vanuit wat zich aandient op het moment van het gesprek. Ik heb veel gehad aan vanuit het hoofd steeds de verbinding te maken naar ‘hart’ en ‘buik’, door de fysieke oefeningen. Intrigerend vind ik dat uiteindelijk altijd weer oude thema’s opduiken, maar zoals Hetty het benoemde heb ik deze veel beter kunnen integreren. Ik merk nu, na afronding van het traject, dat ik meer afstand kan nemen in ingewikkelde situaties, en helderder en meer vanuit mijn eigen visie keuzes maak en mij neerzet. Het mooiste compliment vind ik dat zowel collegamanagers als enkele medewerkers expliciet verandering (ten goede) hebben benoemd. Het was niet mijn eerste coachingstraject, maar zeker het meest waardevolle. Ik ben Hetty dankbaar voor wat zij mij heeft aangereikt en voor de manier waarop: scherpzinnig én speels; respectvol en warm.
HR Manager bij de Rijksoverheid

Toen ik de eerste keer naar Hetty toeging,was zij mijn laatste redmiddel om niet overspannen thuis te komen zitten. Ik ging met lood in mijn schoenen naar mijn werk. Zij verlichtte mij! Door me te wijzen op mijn gevoel, door me te leren om te gaan met mijn gevoelens en ze te benoemen en te bespreken. Praten over mijn gevoelens is nu een onderdeel van mijn werk geworden.
Ik had behoefte aan iemand die er voor me zou zijn. Die lief en begrijpend reageerde bij mijn overlevingsstrategie die niet langer meer werkte. Hetty was lief en begrijpend en gaf inzichten.
Inzichten die mij hebben geholpen om weer normaal te voelen en te denken. Ik overleef niet langer maar ik leef weer.
De rust, de aandacht, het luisterend oor, de reflectie en de verschillende werkvormen hebben tot grote inzichten geleid waar ik iets mee kan. Ze zijn praktisch en toepasbaar en maken een wereld van verschil.
Professional, projectleider 44 jaar.

 

Ik ben begonnen bij Hetty met coaching omdat ik boventallig was en dus moest stoppen bij mijn werkgever. Ik wist niet hoe met de directe vragen om te gaan: hoe neem ik afscheid, hoe ga ik met deze situatie om, zeker ook in relatie tot mijn gezin, hoe pak ik de draad weer op en hoe kan ik nu verder op zoek naar iets nieuws?

Na een eerdere goede ervaring met Hetty heb ik haar in deze situatie opnieuw gebeld.

De verwerking van mijn ontslag, noem het rouwverwerking, is gedegen aangepakt. Ik weet niet of ik het zonder coaching had gered. Het is me gelukt om alle emoties een plek te geven. Als boosheid nu nog opspeelt, weet ik er goed mee om te gaan. Als vanzelf kon ik daarom door naar de toekomst en kan ik daarin mijn gezin meenemen.

Hetty creëert een goede sfeer. Ze is iemand die zich weet open te stellen voor de ander. Ze luistert goed, maakt dat ik me op mijn gemak voel en me open kan stellen. Daardoor gaat het bijna vanzelf.

G. Mötter

 

 

Toen mijn man ernstig ziek werd kwam ik via mijn werkgever in contact met Hetty. Door de gesprekken die we hadden haalde ze al snel de pijnpunten naar boven.Emoties, onzekerheden, het veranderende leven, mantelzorgen en het niet kunnen uiten van gevoelens en gedachten. Aan de hand van oefeningen en de (soms confronterende) spiegel die ze me voorhield, liep Hetty een stuk in mijn leven mee. In een open, vertrouwde sfeer, met een dosis humor. Ze leerde mij -met enorme betrokkenheid en professionele afstand – mijn grenzen te bewaken of juist te overschrijden en naar mijn eigen stem te luisteren. De klik met Hetty als geweldige coach en de samenwerking tussen haar en mij gedurende het traject hebben er voor gezorgd dat ik mezelf (weer) heb gevonden.

Tjitske

 

Het fijne vind ik dat ik zowel zakelijke als privé kwesties met haar kan bespreken. In alle rust vinden de gesprekken plaats en ik kom altijd met een tevreden en opgewerkt gevoel terug op mijn bedrijf. Een aanrader voor iedereen die zich wil ontwikkelen op zakelijk of persoonlijk terrein.

 

Als teamcoach

Je biedt ons een spiegel,in een veilige en duidelijke omgeving waarin geen ruimte is voor mist. Je veegt die spiegel schoon en zegt: kijk maar, wat zien jullie?

 

Door haar rustige en persoonlijke aanpak, haar goede luistervermogen wist ze snel tot de kern door te dringen  en inzicht te geven in ieders aandachtspunten. Resultaat is een

team met verstevigd zelfvertrouwen dat beter in staat is vanuit eigen kwaliteiten haar toegevoegde waarde te tonen

 

Als dialoogbegeleider:

Hetty Oostijen en Kees Voorberg zijn deskundig, open en eerlijk, nieuwsgierig en toegankelijk.

Nel, supervisor, coach en trainer

 

De begeleiding van Hetty Oostijen en Kees Voorberg  is uitstekend: professioneel en persoonlijk. Door hun deskundige begeleiding heb ik mijn frisse dosis weerstand tegen procesgeneuzel kunnen doorbreken en de kracht van eigenheid en diversiteit in een groep kunnen ontdekken en willen ervaren.

Monique Bolung, executive teamcoach

 

Als dialoogbegeleider bij organisatie in een fusieproces

De dialoog als communicatievorm is zo eenvoudig in de praktijk te brengen. En juist door die eenvoud word je met je neus op de feiten gedrukt hoe weinig constructief de dagelijkse communicatie binnen afdelingen, of  teams verloopt.
Als gevolg van diverse reorganisaties is onze onderlinge communicatie organisatiebreed verworden tot een manier om je eigen gelijk te halen, je standpunt te verdedigen of de ander het zwijgen op te leggen.

Door elkaar onbegrensde spreektijd te gunnen, elkaar niet in de rede te vallen en elkaar vooral niet perse van repliek te hoeven dienen, loopt als vanzelf de stress uit een gesprek. De rust en ontspanning die dan neerdaalt, maakt het mogelijk om ook moeilijke onderwerpen aan te snijden. Woede, verdriet, verslagenheid of frustratie worden bij ons op de werkplek vaak niet geuit, maar ze zijn er wel. Het benoemen ervan is vaak al de halve weg naar een oplossing.

Zeker, een dialoog voeren kost tijd, veel tijd. Maar wat te denken van al die vergaderingen waarin je geen meter opschiet met elkaar omdat niemand echt luistert?

Kees Voorberg en Hetty Oostijen zijn voor mij de verpersoonlijking van waar het om gaat. Meteen als je met hen in gesprek bent ervaar je hoe weldadig het is als  je merkt dat er echt geluisterd wordt, je de tijd krijgt je hele verhaal te doen in plaats van alleen de managementsamenvatting.

En de leukste opsteker? Als je tien of vijftien minuten mag praten zonder vragen, op-of aan merkingen te krijgen, dan ontstaat bijna als vanzelf in je eigen gedachten, het inzicht hoe verder te gaan. Daar kan geen discussie, debat of besluitvorming tegenop.

 

Richard de Vries, manager Personeel en Organisatie van een landelijk adviesbureau

 

Uit het seminar “de Moed om te Creëren vanuit wie Jij bent” 

Kees Voorberg en Hetty Oostijen zijn goed op elkaar afgestemd. Het geeft een gevoel van bedding en van ervarenheid. Toegankelijk, serieus en tegelijkertijd vrolijk en speels. Door hun openheid, echtheid en kwetsbaarheid is er de ruimte om dat zelf ook te tonen.

Donna, coach en procesbegeleider.